Yazarlar

altıncı-dovşanFariz İsmailov
1200
anlayış-və-güzəştBəşər Məhəmmədov
1945
optimism-pessimizim Kamran Məmmədov
2366
islamda-zarafatFuad Məmmədov
2653